Speltherapie bij jonge kinderen

Jonge kinderen die nog weinig taalvaardig zijn of cognitief nog niet volledig gerijpt, hebben minder baat bij de klassieke therapeutische gesprekstherapie. Ze hebben nood aan een therapeutische setting die wordt afgestemd op hun leefwereld en hun expressieve mogelijkheden, namelijk het spel.

Speltherapie is een specifieke vorm van psychotherapie die toegespitst is op kinderen tot ongeveer 10 jaar. Binnen de setting van speltherapie tracht de therapeut de gestagneerde ontwikkeling van het kind weer te activeren door middel van constructief spel. Deze zachte context biedt het kind de veiligheid en de ruimte om te ontspannen, om de eigen gedachten en gevoelens te verkennen, om te experimenteren met nieuwe gedragingen en om nieuwe (positieve) ervaringen op te doen.

Mogelijke aanmeldingsvragen

Speltherapie kan ingezet worden bij vele moeilijkheden: intense gevoelens van verdriet, boosheid of angst, problemen met zelfvertrouwen, traumatische ervaringen, hechtingsproblemen, moeilijkheden met samenspel, gedragsproblemen, enz. Vermits een scheiding vaak een erg ingrijpende gebeurtenis is voor het kind, valt dit vaak ook onder de aameldingsredenen. Zowat elke situatie die de normale sociale en emotionele ontwikkeling van een kind belemmeren, kan aanleiding geven tot de nood aan speltherapie.

 

Verloop

In het lokaal van de speltherapeut is een grote variatie aan speelgoed aanwezig. Op die manier kan het kind zelf aangeven waarmee hij/zij wil spelen. De therapeut spiegelt hierbij initieel het spelgedrag van het kind. Op die manier verkennen ze samen vertrouwen en nabijheid. Later tracht de therapeut woorden te geven aan het spel dat er wordt gespeeld. Op die manier ondersteunt de therapeut het kind om diens interne gevoelens onder woorden te brengen. Metaforisch wordt de speltherapeut dus ‘de poppenkast van het kind’ waarmee hij/zij zijn eigen gevoelens naar boven laat komen. Op die manier vermindert het innerlijke spanningsveld van het kind en krijgt het meer inzicht in zijn eigen wensen en noden. Deze informatie kan op zijn beurt gebruikt worden om de directe omgeving het kind beter te leren begrijpen.

 

Praktisch

Speltherapie verloopt in meerdere sessies. In de eerste sessie wordt één of beide ouders uitgenodigd om een algemeen beeld te geven rond de probleemsetting van het kind. Tijdens deze afspraak is het kind er nog niet bij. Daarna volgen verschillende observatieve spelsessies met het kind. Vaak wordt er gewerkt rond duidelijk afgebakende doelen: vb. Opnieuw emotionele en sociale stabiliteit vinden na een scheiding. De samenwerking met de ouder(s) blijft hierbij maximaal doordat de therapeut de ouders regelmatig uitnodigt voor een feedbackgesprek. Dit betekent dat u met de therapeute samenzit om de vooruitgang bij uw kind te bespreken.

Ik wil een afspraak maken