Het kind centraal

Het kind centraal spitst zich toe op de ondersteuning van kinderen en jongeren in moeilijke situaties. Hierbij worden verschillende therapeutische werkingen aangeboden die maatwerk bieden voor allerlei problemen: emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, omgaan met verlies, traumaverwerking, (over)leven in complexe gezinssituaties, enz.