Het gezin centraal

Het gezin centraal gaat aan het werk met gezinnen waarbij de interpersoonlijke relaties onder druk zijn komen te staan. Hierbij biedt het ruimte aan alle betrokken partijen om ondersteuning, informatie en onderzoeksresultaten te vergaren die het mogelijk maken om op termijn weer constructief met elkaar in verbinding te gaan.