Wanneer het gezinfunctioneren door ernstige inbreuken (vb. het niet naleven van bezoekregeling, vechtscheiding, ouderverstoting, enz.) onvoldoende kan gestabiliseerd worden in een informele context kan het aangewezen zijn om de gezinssituatie aan de hand van een deskundig onderzoek te bekijken.

Deskundig onderzoek wordt in hoofdzaak gevorderd door een rechtbank. Hierbij krijgt een deskundig team het mandaat om de verschillende leden uit een disfunctionele gezinsunit te onderzoeken. Dit behelst vaak niet alleen de ouders, maar ook de kinderen. Hierbij is het globaal de bedoeling het conflict in kaart te brengen, te verduidelijken en eventueel op te lossen.  Vermits deskundigenonderzoeken onder de aanstelling van een familierechter vallen, is het vaak niet mogelijk om als individu een rechtstreekse aanmelding te doen.

Voor meer informatie rond deskundigenonderzoeken, praktische gegevens en contactgegevens verwijzen we u graag door naar http://www.deskundigenonderzoeken.be/. Met algemene vragen kan u ook terecht op het centrale nummer (+32 3 321 09 88).  U kan eveneens een email sturen naar info@triangel-vzw.be.

Ik wil een afspraak maken