Mijn grens overschreden

Wanneer u als volwassene aanloopt tegen de grenzen van uw mentale gezondheid weet u vaak niet bij wie u kan aankloppen voor hulp en ondersteuning. Een ondersteunende context (vrienden en familie) kan initieel soelaas bieden, al is die vaak onvoldoende veerkrachtig of inzetbaar om langdurig het hoofd te bieden aan complexe, diepliggende problemen. Daarbij komend is het moeilijk om met uw omgeving te spreken over gevoelens, gedachten en bezorgdheden die misschien een ondertoon van schaamte, schuld of onzekerheid hebben.

Wanneer u met andere woorden het gevoel hebt dat u extra ondersteuning nodig hebt om met uw huidige moeilijkheden om te gaan, kan u beroep doen op een individuele therapeut. Deze therapeut helpt u op een professionele manier om uw moeilijkheden te leren kennen en opnieuw meer veerkracht te krijgen.

Aanmelding voor een individueel traject

Individuele begeleiding kan vele vormen aannemen. Sommige trajecten zijn kortdurend en intensief. Anderen worden gespreid over verschillende sessies of vragen minder diepgaande inzet van het individu. Afhankelijk van uw noden kan u dus een individueel traject aangaan dat zich volledig toelegt op uw persoonlijke voorkeuren.

Triangel beschikt over verschillende therapeuten die elk werken vanuit verschillende theoretische kaders. Op die manier kunnen we bij uw aanmelding uw voorkeuren maximaal voorrang geven. Een goede klik met uw individuele therapeut is immers belangrijk. Zo kan hij of zij een belangrijk verschil maken in uw verwerkingsproces waardoor u opnieuw kan werken aan een gezonde, evenwichtige emotionele gezondheid.

 

Praktisch

In de eerste sessie wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek is het de bedoeling dat u reeds een (algemeen) overzicht geeft van uw hulpvraag. Daarnaast krijgt u de ruimte om vragen te stellen aan de therapeut. Vervolgens worden er bijkomende sessies ingepland waarin jullie aan het werk gaan rond concrete doelen.

Ik wil een afspraak maken