Omgaan met conflict

Het (af en toe) niet eens zijn met elkaar hoort bij het leven. We kunnen noch van onszelf, noch van de andere verwachten dat we het steeds eens zijn over alle kleine en grote zaken. Soms zijn conflicten instrumenteel: het gevolg van een onevenwichtige (taak)verdeling. Andere conflicten hebben een sociaal of emotionele basis waardoor het een impact heeft op onderlinge relaties. Wanneer onenigheid tot conflict leidt, is het belangrijk om hier constructief mee om te gaan. Een conflict dat verdoken blijft, dreigt immers al gauw te escaleren. Vroegdetectie en handigheid in het ontmantelen van interpersoonlijke conflicten zijn waardevolle vaardigheden die een individu kan aanleren.

Wat doet een bemiddelaar?

Een bemiddelaar:

  • brengt duidelijkheid aan in de moeilijkheden tussen de beide partners
  • zoekt mee naar gemeenschappelijke punten en zet deze op een rij
  • laat de betrokken partijen met elkaar praten en naar elkaar ‘luisteren’, werkt verbindend
  • bekijkt wat de mogelijkheden zijn en wat op papier mag/moet komen
  • begeleidt de verschillende betrokkenen bij de nodige keuzes en beslissingen om tot een scheiding of relatieplan te komen

 

Samen scheiden

Een scheiding of relatiecrisis is vaak een emotionele escalatie na een aanhoudend onevenwicht, die inzicht, juridische kennis en tijd en ruimte vraagt. Bemiddeling is hierbij een snelle, efficiente en goedkopere manier om te komen tot duidelijke afspraken, zonder tussenkomst van een advocaat of rechtbank.

Bemiddeling maakt het mogelijk om tot een bemiddelingsakkoord te komen inzake alle informatie over de emotionele, juridische, fiscale en notariële aspecten van de scheiding en de besprekingen of onderhandelingen die erop zullen volgen.

 

Voorbeelden van aanmeldingsvragen

“We zijn nu al enkele maanden uit elkaar. Ik heb mijn kinderen al meer dan een maand niet gezien. Ze houdt ze bij mij weg.  Ik mis ze en wil dringend een regeling.”

“Wat als hij met de kinderen naar het buitenland vertrekt, naar waar hij vandaan komt? Kan dat zomaar? Hij heeft al verschillende keren gedreigd om te vertrekken, ik heb schrik dat hij het echt gaat doen.”

“Hij doet zo weinig in huis voor de kinderen, werkt alleen maar, zodat ik geen tijd voor mezelf heb.”

“We praten al een tijdje niet meer. Zij zaagt zoveel over de kinderen de laatste tijd, dat ik er niet genoeg ben, dat we niets meer samen doen, terwijl ik mij gewoon wil ontspannen met vrienden op café.”

Ik wil een afspraak maken