Omgaan met conflict

Het (af en toe) niet eens zijn met elkaar hoort bij het leven. We kunnen noch van onszelf, noch van de andere verwachten dat we het steeds eens zijn over alle kleine en grote zaken. Soms zijn conflicten instrumenteel: het gevolg van een onevenwichtige (taak)verdeling. Andere conflicten hebben een sociaal of emotionele basis waardoor het een impact heeft op onderlinge relaties. Wanneer onenigheid tot conflict leidt, is het belangrijk om hier constructief mee om te gaan. Een conflict dat verdoken blijft, dreigt immers al gauw te escaleren. Vroegdetectie en handigheid in het ontmantelen van interpersoonlijke conflicten zijn waardevolle vaardigheden die een individu kan aanleren.

Wie heeft er baat bij een coaching conflicthantering?

Wanneer u, u in een situatie bevindt waarin er conflict is, maar u weet niet goed hoe u hiermee moet omgaan, kan u beroep doen op een (individuele) coaching conflicthantering. Hierbij worden praktische tips en bruikbare achtergrondinformatie aangereikt die u een duidelijker beeld geven over de oorzaken, de bestaansvormen en de mogelijke oplossingen van conflict.

Zo wordt er u bij conflicthantering bijvoorbeeld aangeleerd om uzelf in de andere te verplaatsen, neutraal en open te luisteren, u flexibel op te stellen, rekening te houden met uw eigen noden en die van anderen, ruimte te laten voor compromis, enz. Deze vaardigheden worden verworven door middel van specifieke oefeningen waarbij u aan de hand van individuele feedback groeimogelijkheden krijgt om steeds beter om te gaan met conflict in je directe omgeving.

 

Inhoud van een training conflicthantering

Conflicthantering is een kortdurende, intense begeleiding waarbij mensen individueel of samen werken rond hun communicatie en het omgaan met conflicten. De specifieke inhoud van de coaching kan hierbij afgestemd worden op de persoonlijke ervaringen (vb. partnerrelatie) of contexten (vb. gezinssituatie). Op die manier krijgt u handvaten aangereikt om meer constructief om te gaan met uzelf en uw conflicten.

Ik wil een afspraak maken