Wat is scheidingsbemiddeling?

Echtscheidingsbemiddeling is het proces waarbij een familiale erkend bemiddelaar een gehuwd koppel begeleidt tot het opstellen en indienen van een echtscheidingsovereenkomst bij de Familierechtbank, zonder dat een advocaat nodig is.

Het scheidende koppel krijgt een platform om te communiceren rond de tafel, constructief te praten met mekaar en inzicht te krijgen in het emotionele proces van de ander.

Hoe verloopt een scheidingsbemiddeling?

Allereerst worden beide partijen geïnformeerd over wat allemaal bij een scheiding komt kijken en wat de verschillende rechten en plichten zijn. De bemiddelaar geeft nader uitleg bij de praktische, financiële, fiscale en administratieve consequenties van de scheiding en geeft bijkomend aandacht aan de emotionele verwerking ervan.

Vervolgens wordt er een index gemaakt van de verschillende kosten van het kind/de kinderen:

  • de verblijfsgebonden kosten (eten, drinken, vaste onkosten en beddegoed)
  • de niet-verblijfsgebonden kosten (dokter, school en vrijetijd)
  • de buitengewone, uitzonderlijke uitgaven (studiekosten, autorijlessen, medische ea specialisten en grote feesten)

De bemiddelaar berekent het onderhoudsgeld volgens een objectieve onderhoudsgeldencalculator zodat de onzekerheid voor de toekomst bij beide partijen afneemt.

Gedurende een aantal gesprekken (1-3) en verzameling van de belangrijke gegevens, stelt de middelaar de echtscheidingsovereenkomst op (zie hieronder). Dit document bevat alle aspecten waarover de ouders het eens moeten geraken bij een scheiding (vb. verdeling goederen, verblijfs- en gezagsregeling kinderen, onderhoudsbijdragen en andere kosten kinderen, onroerend goed, erfrecht, rekeningen, verzekeringen, enz.).

Ten slotte stelt de scheidingsconsulent het dossier samen, dat met een aantal attesten en een verzoekschrift bij de griffie van de Familierechtbank wordt ingediend. Ongeveer 3 tot 6 maanden na het begin van de het proces bij de bemiddelaar, en 2-3 maanden na de indiening van het dossier op de griffie van de rechtbank (termijn voor de rechter om het echtscheidingsvonnis uit te spreken, termijn van hoger beroep en overschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand), is de scheiding ook effectief.

 

Wat is het voordeel van scheidingsbemiddeling?

Bemiddeling is een snelle, efficiënte en goedkopere manier om tot duidelijke afspraken en een overeenkomst te komen. Door bemiddeling behoudt het koppel zelf de controle, zodat nadelige gevolgen voor alle betrokkenen, zeker de kinderen, kunnen vermeden worden.

Een bemiddelaar werkt op maat van alle onderliggende belangen, zodat er tot meer evenwichtige beslissingen kan gekomen worden. Op die manier maximaliseert de slaagkansen naar een nieuwe ‘relatie’, geen partnerschap, maar ouderschap.  Door op deze manier te scheiden vermindert de kans dat één van de partijen zich benadeeld voelt en de overeenkomst niet wordt nageleefd.