Inhoud van een ouderschapsovereenkomst

Concreet behelst een ouderschapsovereenkomst alle afspraken omtrent verzorging, ontwikkeling en opvoeding van de minderjarige kinderen. Omdat deze afspraken gebaseerd zijn op opgroeiende kinderen met voortdurend veranderende noden, kan u een ouderschapsovereenkomst best zien als een blauwdruk van het ouderschapsplan: Er wordt concreet en inhoudelijk nagedacht over wat de praktische, opvoedkundige en toekomstgerichte doelstellingen zijn met betrekking tot de kinderen. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt rond bemiddelingen bij toekomstige conflicten.