Wat is ouderschapsbemiddeling?

Mensen die niet getrouwd zijn, maar bijvoorbeeld wettelijk of feitelijk samenwoonde, kunnen bij hun finale breuk een ouderschapsovereenkomst opstellen.

Onder leiding van een familiale erkend bemiddelaar wordt een platform gecreëerd om te communiceren rond de tafel, constructief te praten met mekaar en inzicht te krijgen in het emotionele proces van de ander. De bemiddelaar geeft hierbij de opportuniteit om het conflict en de regelingen in eigen handen te nemen of te houden. Bijkomend geeft de bemiddelaar informatie inzake wat er op het einde van de relatie dient geregeld te worden en wat hierbij de verschillende rechten en plichten zijn. Alle praktische, financiële en administratieve consequenties van de breuk naar de kinderen toe worden in kaart gebracht. Hierbij staat de bemiddelaar ook stil bij de emotionele verwerking van de breuk.

Wat staat er in een ouderschapsovereenkomst?

Een ouderschapsovereenkomst bevat bij voorkeur:

  • een concrete, gedetailleerde verblijfsregeling van het kind: schoolweken en vakanties
  • een gezagsregeling: welke zijn de te nemen gezamenlijke beslissingen bij een gezamenlijk ouderschap naar de toekomst toe en hoe verloopt de communicatie
  • de verblijfsgebonden kosten (eten, drinken, vaste onkosten en beddegoed)
  • de niet-verblijfsgebonden kosten (dokter, school en vrijetijd)
  • de buitengewone, uitzonderlijke uitgaven (studiekosten, autorijlessen, medische ea specialisten en grote feesten)

 

Wat is het voordeel van een ouderschapsovereenkomst?

Door middel van een ouderschapsovereenkomst krijgen alle partijen een duidelijk zicht op het financiële prijskaartje van de toekomst van het kind en zichzelf. Onderhoudsgeld wordt op een objectieve manier berekend waardoor de onzekerheid voor de toekomst kan afnemen.

Bijkomend worden de gemeenschappelijke kinderen beschermd tegen loyaliteitsconflicten tussen de ouders wanneer het conflict tussen de ouders wordt uitgeklaard.

Ten slotte kan het ouderschap op een consequente, aangename manier worden verdergezet aan de hand van duidelijke communicatie en vaste afspraken.