Wat is een EOT?

Wanneer een koppel de beslissing neemt om te scheiden, kunnen ze best kiezen voor een echtscheidingsovereenkomst met onderlinge toestemming (EOT). In dit document worden de wettelijk noodzakelijke bepalingen opgenomen, die de bemiddelaar samen met de ouders opstelt, overloopt, uitlegt en aanvult, die met de echtscheiding te maken hebben: het onroerend goed, verdeling inboedel, schulden, rekeningen, verzekeringen, erfrecht, onderhoudsgeld, kostenverdeling en gezags- en verblijfsregeling van kinderen, enz.

Een erkend familiaal bemiddelaar zal bij het opstellen van een EOT alle punten overlopen waarover de ex-partners een akkoord moeten bereiken. Door de principes van bemiddeling te volgen (neutraal, onafhankelijk, onpartijdig, vrijwillig proces), het moeilijke punt te concretiseren en erover in verbindende dialoog te treden, komen mensen tot evenredige beslissingen, waar ze zich allebei goed bij voelen.